Oprawa graficzna oraz skład i łamanie czasopisma „Inteligentne miasta i regiony”