Oprawa graficzna oraz skład i łamanie czasopisma „Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie”

Oprawa graficzna oraz skład i łamanie czasopisma „Inteligentne miasta i regiony”
9 stycznia 2019
Projekt i druk kartek
9 stycznia 2019