Oprawa graficzna oraz skład i łamanie książki „Żywność a nowotwory”