Oprawa graficzna oraz skład i łamanie książki “Żywność a nowotwory”